menu

Restauratie van schilderijen

Het restaureren van schilderijen is gegroeid vanuit de beheersing van de imitatietechnieken voor hout en marmer en als activiteit van De Werkkamer gestart na een opleiding Art and Design aan de Westkust van Schotland en de opleiding schilderijrestauratie aan de academies van Anderlecht en Antwerpen. Als basis voor de restauratiemethodes worden de richtlijnen van het KIK (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium) gebruikt.

Restauraties aan schilderijen, vooral in olieverf, worden uitgevoerd in een strikt kader waarbij het soort pigment, de gebruikte solventen en werkmethodes meer gestandaardiseerd en voorgeschreven zijn.

Ook bij schilderijrestauratie is er onderscheid te maken tussen conservatie en restauratie waarbij restauratie voornamelijk duidt op het herstellen van schade in de drager en de picturale laag inclusief het retoucheren van picturale elementen. Hierbij wordt gewerkt op basis van objectieve elementen en zo weinig mogelijk op basis van interpretatie omdat dit de authenticiteit die vertrekt bij de schilder niet respecteert.

Het conservatie aspect is gericht op het reinigen en stabiliseren van de picturale laag en de achterzijde van de drager omdat vuil een voedingsbodem is voor schimmels en micro-organismes die het schilderij op termijn kunnen “verteren”.

Vuil op de picturale laag vermindert de transparantie en de leesbaarheid van het schilderij. Soms is het noodzakelijk de vernislaag van het schilderij te verwijderen omdat door oxidatie de lijnolie van de oorspronkelijke vernis donker inkleurt en daardoor de leesbaarheid reduceert zodat details in lichtschakeringen en objecten volledig verdwijnen. Dat is belangrijk bij lichtere kleuren, zoals u hier kan zien.

Meest ingrijpend is de uitvoering van een bedoeking waarop de originele drager gekleefd wordt op een nieuw linnen drager. Het schilderij wordt van het spieraam verwijderd, oppervlakkig gereinigd aan beide zijden, opgespannen op een werkkader voorzien van een nieuwe drager en via de gepaste techniek “gelijmd” op die nieuwe drager. Nadien wordt de picturale laag in de diepte gereinigd, gemastikeerd voor het opvullen van lacunes en tot slot geretoucheerd en voorzien van een nieuwe vernislaag indien noodzakelijk.

Het kader rond een schilderij kan door De Werkkamer gerestaureerd worden zowel in functie van het profiel als de afwerking. Vaak worden kaders afgewerkt in slagmetaal (koper, zilver, goud) en gepatineerd, of verguld op een poliment ondergrond en gepolierd of bekleed met schildpadschild en gepolitoerd. Al deze technieken worden door De Werkkamer beheerst en beschadigingen kunnen perfect gerestaureerd worden. Indien noodzakelijk kan ook een nieuw kader gemaakt worden.