menu

Ontwerpen

Op basis van een idee, een bestaand ontwerp, een voorontwerp of een persoonlijk gesprek, ontwerpt De Werkkamer wat u wenst. Dit kan gaan van een kast, een tafel tot een sier- en of een kunstobject.

Het ontwerp wordt in de mate van het mogelijke in 3D (drie dimensioneel) getekend en per mail, social media of interactief met de tekenapplicatie met u gedeeld en aangepast tot het ontwerp 100% beantwoordt aan uw wens.

Het ontwerp hoeft niet gemaakt te worden. Uiteraard kan dat, maar het ontwerp dat voor u gemaakt wordt, blijft uw eigendom en kan digitaal (DWG, DXG of STL formaten) overgedragen worden.

In die zin werkt De Werkkamer vaak samen met designers en kunstenaars die de maak- en haalbaarheid van een ontwerp willen evalueren en eventueel via een prototype of een beperkte serie willen testen.

Klik hier om een ontwerp- en maakverhaal in meer detail te lezen.

Dit zijn 2 ontwerpen van eigen atelier: